Zajmujemy się analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców. Nasz zespół to doświadczeni analitycy i prawnicy. Współpraca z Nami gwarantuje, że czas pracy kierowców znajduje się w rękach profesjonalistów. Naszym Klientom dedykujemy szereg usług wspomagająych prowadzenie firmy transportowej - m.in. rozliczanie delegacji i płacy minimalnej, reprezentacja i odwołania ITD oraz PIP, doradztwo oraz szkolenia, optymalizacja kosztów prowadzenia firmy transportowej, audyt.
Dowiedz się więcej

Nasze rozwiązania

Kierowca

Kancelaria E-TACHO świadczy usługi w zakresie: analiza czasu pracy kierowców, rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przy wykorzystaniu najwyższej jakości narzędzi,z których korzystają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego
Więcej

Tabor

W imieniu Naszych Klientów zarządzamy taborem (samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy, naczepy, inne specjalistyczne pojazdy silnikowe). Monitorujemy okresy przeglądów, legalizacji dla urządzeń rejestrujących czas pracy kierowcy i pojazdu - tachografy cyfrowe i tachografy analogowe.
Więcej

Szkolenia

Działalność gospodarcza prowadzona przez Naszych Klientów związana jest z kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Normatywnie kontrola taka powinna odbyć się u każdego z Nich, dlatego kładziemy duży nacisk na cykliczne szkolenia kierowców tak aby mieli oni świadomość związku wykonywanych czynności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Więcej

Audyt

Świadczymy usługę audytu przedsiębiorstwa pod względem zgodności prowadzenia działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów z zakresu ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców, kodeksu pracy.
Więcej

Pomoc Prawna

Wychodząc na przeciw potrzebom Naszych Klientów współpracujemy z Kancelarią Radców Prawnych, która prowadzi kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Więcej

Akty Prawne

Ustawy, dyrektywy i rozporządzenia.
Więcej

Aktualności

 • ŚWIADECTWO KIEROWCY - NOWE ZASADY

  Od 1 marca 2018 r. Biuro ds. Transportu Międzynarodowego zmienia zasady, na podstawie których wydawane będzie świadectwo kierowcy.

  To dokument niezbędny do zatrudnienia w transporcie międzynarodowym kierowcy spoza Unii Europejskiej.

   

  Od 1 marca bieżącego roku, do wydania świadectwa kierowcy niezbędne będzie przedstawienie kopii:

  • świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,
  • zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

   

  Zapraszamy do współpracy

  Zespół E-TACHO

   
 • LUKSEMBURG - PŁACA MINIMALNA

  Zgodnie z komunikatem luksemburskiego odpowiednika PIP - płaca minimalna w Luksemburgu nie obowiązuje. Wcześniejsze doniesienia prasowe o obowiązku naliczania płacy minimalnej w przypadku kabotażu na terenie Luksemburga nie zostały potwierdzone.

   

  Zapraszamy do współpracy

  Zespół E-TACHO

   
 • TRANSPORT ODPADÓW

  Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje oznakowanie pojazdów przewożących odpady na terenie kraju.

  Tablica barwy białej o szerokości 400 mm i wysokości 300 mm, na której należy umieścić napis „ODPADY”:

  Transport odpadów: zmiany prawne - wzór oznakowania odpadów w transporcie krajowym

  W przypadku transportu międzynarodowego alternatywą dla tablicy „ODPADY” jest oznakowanie środków transportu tablicą koloru białego o szerokości 400 mm i wysokości 300 mm, na której powinna widnieć wielka litera „A”:

  Transport odpadów: zmiany prawne - wzór oznakowania odpadów w transporcie transgranicznym.

  Jeżeli przewożone będą towary inne niż niebezpiecznie o wadze nie przekraczającej 100 kg - nie ma obowiązku znakowania.

  Kierowca musi okazać się dokumentami potwierdzającymi rodzaj transportowanych odpadów, takich jak karta przekazania odpadów lub faktura sprzedaży.

   

  Zapraszamy do współpracy

  Zespół E-TACHO

   

Kontakt

Kancelaria Transportowa E-TACHO

Profesjonalne Zarządzanie Kadrami i Taborem w Transporcie
Analiza i Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców

ul. Bukowa 27 lok. E2.1,
87-100 Toruń
REGON 340898087
NIP 8792650283

Email

info@etacho.pl

Telefony

tel. 56 6331993
fax 56 6812513