Audyt

Świadczymy usługę audytu przedsiębiorstwa pod względem zgodności prowadzenia działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów z zakresu ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców, kodeksu pracy.

Audyt przedsiębiorstwa ma na celu wykazanie wszelkich nieprawidłowości

w zakresie przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorcę

świadczącego usługi przewozu rzeczy lub osób

w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym.

Raport zawierający nieprawidłowości jest podstawą do wdrożenia u przedsiębiorcy procesu naprawczego celem wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości, które nie wyeliminowane w efekcie mogą spowodować kary finansowe dla przedsiębiorcy.

Audyt obejmuje kontrolę dokumentacji przedsięborcy, który świadczy usługi przewozu osób lub rzeczy w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym.

skrócony zakres audytu

 • dokumentacja niezbędna do uzyskania uprawnień przewozowych
 • dokumentacja niezbędna do utrzymania uprawnień przewozowych
 • dokumentacja kadrowa pracowników - teczki osobowe
 • regulamin pracy - przygotowanie - modyfikacja
 • regulamin wynagradzania - przygotowanie - modyfikacja
 • dokumentacja czasu pracy kierowców
 • dokumentacja związana z ewidencją pojazdów
 • określenie nieprawidłowości z zakresu czasu pracy kierowców
 • określenie nieprawidłowości z zakresu czasu prowadzenia pojazdów przez kierowców
 • określenie nieprawidłowości z zakresu czasu przerw i odpoczynków kierowców
 • podanie łącznej wysokości kar za poszczególne rodzaje naruszeń
 • rozwiązania naprawcze