Kierowca

ANALIZA I ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców jest ustanowione przepisami prawa:
art. 25 Ustawy o Czasie Pracy Kierowców w związku z art. 149 § 1 Kodeksu Pracy.
Ewidencja czasu pracy jest obowiązkiem i należy ją przechowywać przez okres 3 lat.
Brak ewidencji czasu pracy grozi karą finansową nawet do 30 tys. PLN co wynika z art. 281-282 Kodeksu Pracy.

Kancelaria E-TACHO świadczy usługi w zakresie
  • analiza czasu pracy kierowców
  • rozliczanie czasu pracy kierowców
  • płaca minimalna Niemcy
  • płaca minimalna Francja
  • płaca minimalna Norwegia
  • rozliczanie kosztów podróży służbowych
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przy wykorzystaniu najwyższej jakości narzędzi,
z których korzystają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Posiadanie prawidłowej ewidencji czasu pracy zwalnia z przechowywania wykresówek tachografu analogowego oraz zapisów z kart cyfrowych kierowcy przez okres 3 lat.
Generujemy dla Naszych Klientów szereg raportów zgodnych z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Rozliczamy wynagrodzenia kierowców wykazując czas pracy w godzinach nocnych, w godzinach pracy w niedziele i święta, a także nadgodziny i dyżury. Rejestrujemy nieobecności oraz uzupełniamy czas pracy w okresach rozliczeniowych.

Brak lub błędna dokumentacja czasu pracy i nie wynikające z niej rozliczenia finansowe powodują nałożenie kary przez Państwową Inspekcję Pracy.

Brak szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia oraz wypłaty wynagrodzenia naraża na postępowanie przed Sądem Pracy.
Pracownik może żądać prawidłowego przeprowadzenia analizy czasu pracy i rozliczenia poprzez wypłatę prawidłowo naliczonego wynagrodzenia za okres 3 lat wstecz od ustania stosunku pracy.
Analizujemy dane otrzymane od Naszych Klientów w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. Efektem końcowym analizy jest wykaz naruszeń wraz z przypisanymi karami jakie mogą zostać nałożone w sytuacji przeprowadzanej kontroli w przedsiębiorstwie.

Analiza wraz z raportem pozwala na przyszłość minimalizować naruszenia.

Zgodnie z art. 92 Ustawy o Transporcie Drogowym podmiot zatrudniający Kierowców odpowiada za ich wykroczenia, a suma kar nałożonych "na drodze" może wynieść nawet 15 tys. PLN, a podczas kontroli w siedzibie podmiotu nawet 30 tys. PLN
.

Dokonujemy oceny punktowej tzw. oceny ryzyka zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów przedkładając jednocześnie propozycje podjęcia konkretnych działań mających na celu uniknięcie obligatoryjnej kontroli Inspekcji Transportu Drogowego ze względu na zgromadzoną liczbę punktów. W przypadku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego reprezentujemy Naszych Klientów skutecznie odwołując się od decyzji administracyjnych. Dzięki analizie danych możemy sprawdzić czy organ kontrolujący poprawnie zinterpretował otrzymane dane i skorygować wysokość kary, która może nie być adekwatna do popełnionego wykroczenia.