Szkolenia

Działalność gospodarcza prowadzona przez Naszych Klientów związana jest z kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Normatywnie kontrola taka powinna odbyć się u każdego z Nich, dlatego kładziemy duży nacisk na cykliczne szkolenia kierowców tak aby mieli oni świadomość związku wykonywanych czynności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Z doświadczenia wiemy, że każdy kierowca, który uczestniczy w takich szkoleniach kilkukrotnie przemyśli wszystkie pozytywne i negatywne skutki swoich czynności zanim popełni wykroczenie. Badania wykazują, że znaczna większość naruszeń nie wynika z zamierzonego działania Naszych Klientów, a przede wszystkim z niewiedzy kierowców. Naruszenia te zazwyczaj są bardzo złożone, kłopotliwe, kosztowne i nie są incydentalne, powtarzają się. Dzięki szkoleniom kierowca jest uświadamiany jak poprawnie wykonywać daną czynność, która dotychczas była przez niego wykonywana w sposób błędny i związana była z nieodzownością nałożenia kar finansowych przez Inspekcję Transportu Drogowego. Specjalnie dla Naszych Klientów organizujemy szkolenia kierowców dbając o ty by były prowadzone przez Naszych najlepszych analityków czasu pracy kierowców przy współudziale Inspektorów Transportu Drogowego, Inspektorów Inspekcji Pracy, którzy m.in. szkolą Naszych pracowników dla pełnego bezpieczeństwa Naszych Klientów.

Dla potrzeb Naszych Klientów organizujemy szkolenia dla osób zarządzających, spedytorów, dyspozytorów z zakresu podstaw prawnych, obsługi tachografów, czasu jazdy, czasu pracy, czasu odpoczynków, prowadzenia ewidencji czasu pracy i rozliczania wynagrodzeń, dokumentacji kierowcy, dokumentacji w firmie z branży TSL.

Organizujemy okresowe szkolenia kierowców będące obowiązkiem wynikającym z Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku - art. 39d, 39e, 39l ust. 2 oraz ustawy z dnia 17 listopada 2006 roku - Prawo o ruchu drogowym - art. 3,5 a także rozporządzenia MI z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie szkolenia kierowców § 9, 10 i 11. Szkolenia takie odbywają się na terenie całego kraju a możliwość taką posiadamy dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi ośrodkami szkolenia kierowców. Aktualny obowiązek szkoleń okresowych kierowców przedstawia poniższa tabela. Dotyczy tych kierowców, którzy uzyskali uprawnienia (prawo jazdy) do 10 września 2008/2009 roku.

Data odbycia pierwszego szkolenia okresowego Data uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C1 lub C Data uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D1 lub D
do 10 września 2012 roku od 1 stycznia 1996 roku
do 31 grudnia 2000 roku
od 1 stycznia 2001 roku
do 31 grudnia 2005 roku
do 10 września 2013 roku od 1 stycznia 2001 roku
do 31 grudnia 2005 roku
od 1 stycznia 2006 roku
do 10 września 2008 roku
do 10 września 2014 roku od 1 stycznia 2006 roku
do 10 września 2009 roku