Tabor

W imieniu Naszych Klientów zarządzamy taborem (samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy, naczepy, inne specjalistyczne pojazdy silnikowe).

Monitorujemy okresy przeglądów, legalizacji dla urządzeń rejestrujących czas pracy kierowcy i pojazdu - tachografy cyfrowe i tachografy analogowe.

W imieniu Naszych Klientów dbamy o ciągłość okresów ubezpieczeniowych taboru, a dzięki obsłudze bardzo dużej ilości taboru przy współpracy z Agencją Ubezpieczeniową wpływamy pozytywnie na redukcję kosztów jakimi są niewątpliwie składki z tytułu OC/AC/NW.

Wykonujemy odczyty danych z tachografów cyfrowych (zdalnie lub stacjonarnie). Na podstawie otrzymanych danych generujemy dla Klienta dowolne i bardzo szczegółowe raporty będące wynikiem dokładanych analiz poszczególnych zdarzeń w pracy pojazdu z udziałem kierowcy. Do najczęstszych należą raporty ciągłości danych oraz raport dotyczący prędkości z jaką poruszał się pojazd w danym momencie.

Przygotowujemy pełną dokumentację w związku z postępowaniem administracyjnym mającym na celu zgłoszenie taboru do ewidencji prowadzonej przez Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego przy Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (w przypadku transportu międzynarodowego) lub Urzędu Miasta/Starostwa Powiatowego (w przypadku transportu krajowego) w celu otrzymania odpowiedniego wypisu z licencji.

Dla nowych firm przygotowujemy pełną dokumentację do uzyskania licencji na wykonywanie usług przewozu rzeczy lub osób w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym. Procedujemy także w sprawach związanych z transportem wykonywanym na potrzeby własne.

W imieniu Naszych Klientów prowadzimy analizy zanieczyszczania środowiska przez tabor i przygotowujemy raporty dla organów administracji państwowej dotyczące obowiązkowych opłat z tytułu wprowadzania spalin do atmosfery.

Prowadzimy ewidencję taboru Naszych Klientów zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi m.in. z Ustawy o Transporcie Drogowym. Ewidencja taboru (wyciąg z ewidencji pojazdów) jest niezbędnym elementem kontroli Inspekcji Transportu Drogowego.