O nas

Zajmujemy się profesjonalnie zarządzaniem kadrami i taborem w transporcie. Analizujemy i rozliczamy czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy ale także umów cywilno-prawnych i osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą.

Do pracy wykorzystujemy najnowsze i najlepsze narzędzia używane przez służby kontrolne w Polsce i za granicą.


Nasze doświadczenie zdobyte podczas długoletniej pracy w firmach z branży TSL gwarantuje najwyższy poziom analiz i raportów ale i także wszystkich pozostałych świadczonych przez Nas usług. Cały czas inwestujemy i podnosimy jakość usług uczestnicząc w szkoleniach związanych z wymianą poglądów jak i nowelizacjami przepisów prawa w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy kierowców.

Zakres świadczonych przez Nas usług nie ogranicza się tylko do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców. Oferujemy Naszym Klientom kompleksowe usługi mające ścisły związek z czasem pracy kierowców, ale także z prowadzeniem firmy transportowej.


Rozliczamy czas pracy z uwzględnieniem płacy minimalnej - Niemcy, Francja, Norwegia.Analizujemy i rozliczamy koszty podróży służbowych kierowców przekazując Naszym Klientom wypełnione formularze podróży służbowych wraz z rozliczeniem finansowym.


Organizujemy tematyczne szkolenia kierowców
z udziałem inspektorów transportu drogowego oraz biegłych z zakresu prawa pracy i czasu pracy kierowców związane z obowiązującymi przepisami w zakresie czasu pracy kierowców.
Nasza praca to nie tylko czas pracy kierowców, szkolenia, to także audyt dokumentacji pracowników Naszych Klientów, szkolenia kadr w zakresie BHP i PPOŻ, zarządzanie taborem w związku z obowiązkami jakie nakładają przepisy prawa na firmy z branży TSL. Optymalizujemy koszty prowadzenia firmy transportowej.
Pomagamy rozwiązywać bieżące problemy - postępowania administracyjne z udziałem Inspekcji Transportu Drogowego jak i Państwowej Inspekcji Pracy - reprezentacja prawna, odwołania od decyzji administracyjnych.


Dodatkowo pomoc prawna - Nasz zespół to także prawnicy specjalizujący się w sprawach związanych z bieżącą obsługą firm z branży TSL w relacjach z organami administracji państwowej, a także w sprawach spornych z zakresu prawa pracy, przepisów prawa z zakresu czasu pracy kierowców, w sprawach gospodarczych. Windykacja należności za usługi transportowe.


Wspomagamy odzyskiwanie (rozliczanie) VAT-UE - Nasz zespół analityków finansowych przygotowuje i składa w imieniu Naszych Klientów wnioski o zwrot podatku vat zapłaocnego na obszarze Unii Europejskiej.

Współpracujący z Nami Klienci mają więcej czasu na bieżące zarządzanie firmą, mogąc bardziej efektywnie wpływać na działalność spedycyjną, logistyczną, a przede wszystkim wynik finansowy. Klienci nawiązując współpracę z Nami w odniesieniu do pracowników zajmujących się analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców nie ponoszą kosztów wynagrodzenia, kosztów ciągłego szkolenia pracownika, kosztów utrzymania stanowisk pracy, kosztów zakupu i ciągłej aktualizacji oprogramowania z związku z utrzymaniem gwarancji lub nowelizacją przepisów.


W Naszej działalności zawsze postępujemy wedle ściśle określonych dla danej usługi procedur skupiających się w ramach obowiązującej Polityki Jakości. Ponosimy pełną odpowiedzialność za prawidłowość świadczonych przez Nas usług.

Bezpieczeństwo Naszych Klientów, przekazywanych przez Nich informacji oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi jest Naszym podstawowym atutem, ciągle pracujemy Nad innowacyjnością w zakresie pobierania i zwrotnej prezentacji wybranych danych.
Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług.