Polityka jakości

Jesteśmy przedsiębiorstwem będącym własnością prywatną z wyłącznie polskim kapitałem.

Zajmujemy się profesjonalnie analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców

a także ogólnie zarządzaniem kadrami i taborem w transporcie

oraz wspomaganiem prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę.

Naszym nadrzędnym celem jest stały rozwój poprzez wykonywanie usług o jak najwyższym poziomie jakości,

spełniających ciągle rosnące wymagania i oczekiwania Klientów,

a jednocześnie odpowiadającym zmieniającym się przepisom prawa.

Wykorzystujemy najlepsze narzędzia informatyczne wspomagające Naszych ekspertów,

które są wykorzystywane przez służby kontrole takie jak

Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Transportu Drogowego oraz podobne organy na terenie UE.

Mając na uwadze potrzeby Klientów zmierzamy do uzyskania ich trwałego zaufania

i zapewnienia usług o jak najwyższej jakości pozostając wiarygodnym partnerem.

Pragniemy umacniać Naszą pozycję na rynku lokalnym a także na rynku krajowym.

Realizowanie wszystkich Naszych zamierzeń wiąże się przede wszystkim z terminowym

oraz kompleksowym świadczeniem usług o najwyższym poziomie jakości.

Realizując politykę jakości zobowiązujemy się do:

- przeglądów i doskonalenia organizacji systemu pracy i zarządzania
- ciągłego doskonalenia poziomu wykonywania usług - dbanie o ich jakość
- zaangażowanie wszystkich ekspertów w sprawy jakości

Nasi eksperci odpowiedzialni są za jakość swojej pracy.

Naszym współpracownikom umożliwiamy

pełne wykazanie swoich zdolności i umiejętności, stały rozwój zawodowy i osobisty.

Nasi eksperci realnie znają aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku usług transportowych

Jesteśmy praktykami co w sposób znaczący wyróżnia Nasze przedsiębiorstwo na rynku.

Utrzymujemy długotrwałe stosunki z dostawcą narzędzi informatycznych

co wpływa bezpośrednio na jakość świadczonych usług i wrażliwość na zmieniające się przepisy prawne.

Zadowolenie Klientów, satysfakcja współpracowników

oraz ich pozytywna ocena są podstawą Naszego trwałego rozwoju

i wyznaczają Nam kierunki działań doskonalących.

Zarząd spółki deklaruje, że zasady tej polityki są wdrożone, zrozumiałe

i przestrzegane przez wszystkich współpracowników.